Regulament Smart City Industry Awards

UPDATE TERMEN ÎNSCRIERE!

Având în vedere complexitatea documentelor necesare pentru înscrierea proiectelor în competiție dar și cererile sosite din partea potențialilor participanți, organizatorii au decis prelungirea termenului de înscriere până la data de 16.10.2017.
Toate referințele din toate documentele on și offline care fac referire la termenul limită 10 octombrie vor fi înterpretate cu acest nou termen!

Smart City Industry Awards, 19 octombrie – Camera de Comerț și Industrie a României – București – România

Acești termeni și condiții au fost modificați la data de 08 octombrie 2017 .

Articolul 1 – Obiective și organizare

Premiile Smart City Industry 2017 au ca scop descoperirea, recunoașterea și prezentarea antreprenorilor, soluțiilor inovatoare și a cercetătorilor care conduc la dezvoltarea Orașul Viitorului. Inovația implică o tehnologie, o procedură sau un serviciu de pionierat care ar putea fi implementate pe scară largă. Antreprenorii și cercetătorii cu cele mai inovatoare, creative și impresionante proiecte pentru orașe inteligente și tehnologii și soluții legate de mobilitatea urbană vor fi selectați de un juriu specializat. Câștigătorii vor fi invitați la ceremonia de premiere a Smart City Industry Awards, care va avea loc în data de 19 octombrie 2017 la București. Smart City Industry Awards este organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României.

Proiectele (în funcție de categorii) pot fi depuse pentru examinare până la data de 10 octombrie 2017.

Articolul 2 – Definiție

Termenii stabiliți mai jos au următoarele semnificații:

Organizatori: Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate

Articolul 3 – Cererile și eligibilitatea

Pentru această competiție se aplică următoarele reguli de eligibilitate:

Ocupaţie: Solicitanții trebuie să fie fondatori și/sau directori ai unei companii independente, ale unei companii de start-up sau dezvoltatori ai unui proiect antreprenorial și/sau de cercetare care oferă o soluție pentru a schimba în bine viața în orașe.

Naționalitate: toate naționalitățile.

Neeligibilitate: membrii juriului, experții din cadrul ARSCM, precum și membrii famililor și apropiații acestora (de exemplu, parteneri, frați, veri etc.).

Articolul 4 – Criterii de evaluare

Juriul va evalua toate proiectele depuse după următoarele criterii:

  • Natura inovatoare și creativitatea tehnologiei sau serviciului propus.

  • Viabilitatea economică a proiectului și potențialul acestuia de a crea locuri de muncă.

  • Potențialul solicitantului de a dezvolta un proiect cu impact global și nu doar un impact într-o zonă sau industrie.

  • Gradul de originalitate a proiectului.

  • Impactul pe care proiectul îl are în mediul de implementare (local, național sau global)

  • Acuratețea prezentării.

Articolul 5 – Documentație

Solicitanții trebuie să furnizeze următoarea documentație prin intermediul site-ului oficial al competiției scia2017.romaniansmartcity.ro înainte de data de 10 octombrie, ora 10:00, pentru a participa la Premiile Smart City Industry 2017:

– Curriculum Vitae al deponentului și o prezentare a companiei;

– O descriere a proiectului, maximum 2 pagini;

– O imagine a proiectului implementat de înaltă rezoluție în format .jpg sau .png

– O scurtă descriere (200-400 de caractere) a proiectului;

Pentru ca proiectul să fie luat în considerare, solicitantul trebuie să completeze toate fișele obligatorii din formularul de înregistrare, inclusiv scurta descriere, și să valideze încărcarea ambelor fișiere – Curriculum Vitae și Descrierea proiectului – înainte de data de 10 octombrie 2017.

Formularul online de înscriere trebuie complet completat pentru examinare de către juriu.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare de către juriu.

Rețineți că solicitanții pot fi contactați de Organizatori în scopul de a clarifica anumite informații sau în cazul unor formulare incomplete.

Termenul final pentru depunerea dosarelor (inclusiv documentația necesară) pentru ediția din 2017 a Smart City Industry Awards este data de 10 octombrie 2017, ora 10:00.

Articolul 6 – Conținutul documentației

Solicitanții trebuie să urmeze următoarele instrucțiuni oferind în același timp documentația relevantă prin site-ul oficial al concursului scia2017.romaniansmartcity.ro

În Curriculum Vitae, solicitanții trebuie să evidențieze premiile obținute, experiență educațională și profesională (maximum 2 pagini, în format PDF).

În descrierea proiectului, solicitanții ar trebui să își explice rolul personal în crearea companiei sau al proiectului, să explice de ce consideră că proiectul lor ar trebui să fie luat în considerare pentru premiere și să detalieze realizările personale, informațiile referitoare la brevete și succese. Ele pot include mărturii, diagrame, ilustrații, studii, componente financiare și toate celelalte informații pe care le consideră necesare pentru a oferi o imagine completă a potențialului lor de proiect (maximum 2 pagini, în format PDF).

În descrierea proiectului, este esențial ca solicitanții să abordeze următoarele considerații:

– Ce presupune ideea dvs. de afaceri sau ce faceți pentru a realiza un proiect antreprenorial?

– Care este în tocmai rolul dvs?

– Care este problema pe care proiectul dvs. încearcă să o abordeze?

– De ce a fost dificil să rezolve această problemă în trecut?

– Este proiectul dvs. o inovație?

– Este proiectul dvs. unic?

– Cu ce este diferit de alte proiecte similare existente?

– Cum va contribui proiectul la îmbunătățirea societății, la crearea de locuri de muncă sau la îmbunătățirea calității vieții?

Toate cererile trebuie completate în limba română.

În cazul unor probleme tehnice, vă rugăm să ne contactați la info@romaniansmartcity.ro.

Următoarele convenții de denumire trebuie să fie utilizate pentru toate fișierele de aplicații:

Pentru Curriculum Vitae:

CV_Nume_Prenume.pdf

Pentru descrierea proiectului:

Info_NumeCompanie.pdf

Aceste nume de fișiere nu trebuie să conțină caractere speciale (%, *, €, etc.).

Articolul 7 – Înscrierea participanților

Organizatorii vor informa participanții prin e-mail cu privire la stadiul înscrierii (înscriere completă sau dacă sunt necesare informați isuplimentare).

În general, și indiferent de tipul de proiect, Participanții trebuie să furnizeze o descriere completă și onestă a statutului proiectului, în special în ceea ce privește proprietatea intelectuală.

Participarea la concurs presupune, de asemenea, că toate informațiile furnizate, în special cu privire la criteriile de naționalitate și vârstă, sunt adevărate și exacte.

Orice caz de nerespectare poate duce la excluderea participantului.

Articolul 8 – Procesul de selecție a candidaților

Organizatorii vor fi responsabili de procesul de depunere a candidaturilor și de confirmarea corectitudinii dosarelor, precum și de anunțare participanților cu privire la toate modificările survenite în diferitele etape ale concursului.

Un juriu alcătuit din experți în domeniu va fi responsabil de revizuirea dosarelor candidaților și de desemnarea câștigătorilor.

Atât câștigătorii, cât și restul participanților vor fi informați prin e-mail înainte de ceremonia de premiere a Smart City Industry Awards, care va avea loc în 19 octombrie 2017.

Rezultatele deliberărilor rămân confidențiale până la publicarea oficială a câștigătorilor.

Articolul 9 – Premii

Premiile Smart City Industry nu includ o remunerație monetară pentru câștigători.

Acestea servesc drept recunoaștere a traiectoriei și a potențialului celor mai promițători tineri din domeniul Smart City și al tehnologiilor și soluțiilor legate de mobilitatea urbană. Valoarea premiilor constă în vizibilitatea și prestigiul internațional de care se vor bucura câștigătorii în urma desemnării lor. Mai mult, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României, recunoaște câștigătorii ca lideri inovatori în domeniul lor de activitate.

În plus, câștigătorii pot fi invitați să își prezinte proiectele în fața unei audiențe de prestigiu formate din investitori, antreprenori, academicieni, tehnologi și lideri de afaceri în cadrul ceremoniei de prezentare a premiilor.

Articolul 10 – Obligațiile legale

La depunerea proiectelor, Participanții se angajează la următoarele:

• Furnizarea informațiilor necesare cu bună credință și răspunsul la orice solicitare a Organizatorilor.

• Aderarea strict la criteriile de participare la concurs.

Participanții trebuie să respecte dispozițiile legale și de regulamentare aplicabile proiectului, în special dispozițiilor privind dreptul fiscal, dreptul muncii, drepturile de proprietate intelectuală și industrială, inclusiv mărcile comerciale, brevetele, drepturile de autor și drepturile de bază.

Participanții iau la cunoștiință faptul că nerespectarea criteriilor de eveluare a dosarelor lor poate duce la respingerea acestora și că organizatorii nu pot fi trași la răspundere.

Câștigătorii Smart City Industry Awards sunt de acord să:

• Menționeze în toate comunicările și declarațiile că sunt câștigători ai Smart City Industry Awards.

• Furnizeze toate informațiile relevante privind progresul proiectului lor la solicitarea Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate;

Articolul 11 – Publicitate și comunicare

Solicitanții și câștigătorii autorizează Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate la:

Publicarea datelor de contact și a descrierii proiectului lor, informații furnizate în procesul de aplicare, sau în cadrul activităților de informare și comunicare legate de Smart City Industry Awards.

Această prevedere se referă la toate materialele de comunicare și mass-media corporative și publice: fișiere, comunicate de presă, site-uri web, înregistrări video, etc.

Articolul 12 – Confidențialitate

Membrii juriului și toate celelalte persoane care au acces la dosarele depuse în cadrul Smart City Industry Awards sunt obligate să trateze informațiile furnizate de către Participanți ca fiind confidențiale, cu excepția elementelor necesare comunicării legate de Concurs.

Membrii juriului care au acces la dosarele depuse în cadrul concursului vor semna un acord de confidențialitate, în care sunt de acord să trateze toate informațiile referitoare la proiectele care nu au fost selectate ca strict confidențiale.

Articolul 13 – Litigii

Actul de depunere a cererii implică acceptarea fără echivoc a prezentelor reglementări de către participanți, fără posibilitatea de plângere cu privire la rezultate, care nu poat fi contestate, având în vedere că membrii juriului sunt autorități supreme și nu au obligația de a Justifică decizia lor.

[rev_slider alias=”nice-and-clean-footer”]